پایان نامه برق
 
پایان نامه برق

پایان نامه مبدل dc-dc

در قالب word

قیمت :7000 تومان

فهرست :

فصل ا ول : تعریف انواع مبدل dc-dc  و نحوه کارکرکرد ان            

1-1-       مقد مه 1

2-1- تعریف مبدل 2

3-1-  مبدل های DC به DC (چاپرها )

4-1-چاپر کاهش پله ای با بار مقاومتی

5-1-چاپر افزایش پله ای

6-1- طبقه بندی چاپرها

7-1-چاپر کلاس A

8-1-چاپر کلاس B

9-1-چاپر کلاس C:

9-1-چاپر کلاس  D

10-1-چاپر کلاس  E

11-1-رگولاتور تغییر دهنده حالت

12-1-چهار توپولوژی پایه برای رگولاتورهای تغییر دهنده وجود دارد 

13-1- رگولاتور buck converter

14-1- مدار تئوری مبدل باک

15-1- مفاهیم

16-1- مبدل باک در حالت پیوسته

17-1- مبدل باک در حالت نا پیوسته

18-1 -حالت پیوسته

19-1 - حالت ناپیوسته

20-1 روابط حد در روابط پیوسته و ناپیوسته

21-1 ولتاژ خروجی

22-1 اثرات غیر ایده ال بر روی بهر ورودی8

23-1 سازه های همزمان اصلاح 

24-1- عوامل بهره وری

25-1- تلفات سوئیچینگ

26-1- طبیق امپدانس

27-1-رگولاتور بوست boost converter  :

28-1-بررسی اجمالی رگولاتور بوست

29-1-تجزیه و تحلیل رگولاتور بوست boost converter  :

30-1- رگولاتور باک- بوست buck-boost converter  :

31-1- توپولوژی معکوس رگولاتور باک- بوست :

32-1- اصل اساسی مبدل باک افزایش است که نسبتا ساده است:

33-1-مروری مفهومی مبدل باک و بوست :

34-1 مدار غیر ایده ال

35-1-رگولاتور کیوک CUK CONVERTER 

36-1-شکل دو حالت عملکرد سوئیچ مدار

37-1-حالت پیوسته

38-1-حالت نا پیوسته

39-1- مغناطیس یکپارچه Cuk تبدیل

-1-40 مبدل‌های DC-DC ایزوله شده : 

41-1- مبدل fly back

42-1- مبدل forward

 

 

فصل دوم :  یک نمونه مبدل پایین با استفاده از LM261MIC

 

1-2 : توصیف عمومی

2-2 : مشخصات کلید

3-2 : کاربرد ها

4-2 اطلاعات وسیله

5-2 کاربردهای PWM  (PWM  OPERATION 59

6-2 کاربردهای RFM: (PFM OPERATION ) 60

7-2 سنکرزایسون فرکانسی

8-2 محافظت ولتاژ بالا

9-2 مود خاموشی3

10-2 محدودیت جریان

11-2 توجهات ترک کننده

11-2 محافظ خاموش گرمایی

12-2 یک مبدلDC/DC سوئیچ خازنی جدید ولتاژ پائین مجتمع با سطح تراشة کوچک و بهرة بالا

13-2 انواع مبدل سوئیچ خازنی

2-14 مبدل DC/DC سوئیچ خازنی پیشنهادی

 

فصل سوم : شبیه سازی مبدل  باک

                                                                                      

1-3- توضیحانت و محاسبانت مربوط  به مبدل باک

2-3- مبدل باک در حالت پیوسته

3-3- مبدل باک در حالت نا پیوسته

4-3 مدار مبدل باک و شبیه سازی ان

5-3 شکل موج خروجی :

6-3 نتیجه گیری

در یافت از لینک پایین

http://stufile.ir/product/29715/پایان-نامه-مبدل-dc-dc(رشته-برق)/1555

جهت  دریافت پایان نامه مبلغ 7000تومان به شماره کارت واریز کنید

5892101125734885

در قالب word

 

ادرس ایمیل boyirani1372@gmail.com

دوستان ابتدا به بنده ایمیل بزنند و مبلغ واریز کنند و بنده پایان نامه خدمتشون ارسال میکنم

هر روز ایمیل در اصرع وقت چک می شود


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱۱/۱٠ توسط MAJID ABHARI

در قالب pdf

قیمت 1000 تومان

شامل -

چکید

سنسور چیست

خصوصیات سنسورها

تعریف التراسونیک

اساس کار سنسور التراسونیک

فاصله نصب سنسورهای التراسونیک

سنسورهای نوری

و سنسورهای یک طرفه

و غیره پایان نامه کاملی میباشد

جهت  دریافت پایان نامه مبلغ 1000تومان به شماره کارت واریز کنید

 http://stufile.ir/?ref=1555

ادرس ایمیل boyirani1372@gmail.com

دوستان ابتدا به بنده ایمیل بزنند و مبلغ واریز کنند و بنده پایان نامه خدمتشون ارسال میکنم

هر روز ایمیل در اصرع وقت چک می شود


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱۱/۱ توسط MAJID ABHARI

در قالب pdf

قیمت 1000 تومان

فهرست

تعریف بیو سنسور

بررسی اجزای بیو سنسور

چهار دسته از مواد بیو لوژی

انزیم

مزایا و موارد انزیم خالص

انتی بادی ها

توکلئک اسید

روش های تثبیت بیو لوژی

مبدل های الکترو شیمیایی

پناسیومتریک

کالریمتریک

اندازه گیری درصدد اشباع خون

و غیره

جهت  دریافت پایان نامه مبلغ 1000تومان به شماره کارت واریز کنید

 

ادرس ایمیل boyirani1372@gmail.com

دوستان ابتدا به بنده ایمیل بزنند و مبلغ واریز کنند و بنده پایان نامه خدمتشون ارسال میکنم

هر روز ایمیل در اصرع وقت چک می شود

 

 


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱۱/۱ توسط MAJID ABHARI

در قالب pdf

قیمت 1000 تومان

فهرست شامل

تاریخچه

موتور گیر بکس

انواع موتور گیر بکس

مقایشه موتور گیر لیس یا گیر بکس

نکاتی در مورد حمل ونقل انبار داری

نصب موتور گیر بکس

بارگذاری و راهنداز موتور گیر بکس

منابع

جهت  دریافت پایان نامه مبلغ 1000تومان به شماره کارت واریز کنید

 

ادرس ایمیل boyirani1372@gmail.com

دوستان ابتدا به بنده ایمیل بزنند و مبلغ واریز کنند و بنده پایان نامه خدمتشون ارسال میکنم

هر روز ایمیل در اصرع وقت چک می شودنوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱۱/۱ توسط MAJID ABHARI

در قالب pdf

قیمت 1000 تومان

فهرست :

مقدمه

ساختمان کابل

انواع کابل از نظر کاربرد و ساختمان داخلی

شناسایی کابل

اتصال کابل به مدار

انواع اتصالات کابل

انواع مفصل

تعیین محل عیب در کابل

تعیین سطح مقعع کابل

تعیین افت ولتاژ

کابل کشی

روکشی کابل

مثال و جداول

جهت  دریافت پایان نامه مبلغ 1000تومان به شماره کارت واریز کنید

 

ادرس ایمیل boyirani1372@gmail.com

دوستان ابتدا به بنده ایمیل بزنند و مبلغ واریز کنند و بنده پایان نامه خدمتشون ارسال میکنم

هر روز ایمیل در اصرع وقت چک می شود

 

 http://stufile.ir/product/30028/مقاله-زبان-اصلی-برق/1555


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱۱/۱ توسط MAJID ABHARI

در قالب ورد(word)

تعداد صحفات 88 صحفه

قیمت خرید 4000 تومان

فصل اول

تعریف  و انواع مبدل dc

فصل دوم

یک نمونه مبدل پایین با استفاده از LM261MIC

فصل سوم

شبیه سازی مبدل  باک

جهت  دریافت پایان نامه مبلغ 4000 تومان به شماره کارت واریز کنید

 

ادرس ایمیل boyirani1372@gmail.com

دوستان ابتدا به بنده ایمیل بزنند و مبلغ واریز کنند و بنده پایان نامه خدمتشون ارسال میکنم

هر روز ایمیل در اصرع وقت چک می شود
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱۱/۱ توسط MAJID ABHARI

پایان نامه کاربرد زنراتور دو سه تغذیه در توربین بادی


جهت  دریافت پایان نامه مبلغ 500 تومان به شماره کارت واریز کنید

 

ادرس ایمیل boyirani1372@gmail.com

دوستان ابتدا یه ایمیل به بنده بزنند و مبلغ واریز کنند و بنده پایان نامه خدمتشون ارسال میکنم

هر روز ایمیل در اصرع وقت چک می شود


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٢۸ توسط MAJID ABHARI

جهت  دریافت پایان نامه مبلغ 500 تومان به شماره کارت واریز کنید

 

ادرس ایمیل boyirani1372@gmail.com

دوستان ابتدا یه ایمیل به بنده بزنند و مبلغ واریز کنند و بنده پایان نامه خدمتشون ارسال میکنم

هر روز ایمیل در اصرع وقت چک می شود


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٢۸ توسط MAJID ABHARI

 

جهت  دریافت پایان نامه مبلغ 500 تومان به شماره کارت واریز کنید

 

ادرس ایمیل boyirani1372@gmail.com

دوستان ابتدا یه ایمیل به بنده بزنند و مبلغ واریز کنند و بنده پایان نامه خدمتشون ارسال میکنم

هر روز ایمیل در اصرع وقت چک می شود


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٢۸ توسط MAJID ABHARI

جهت  دریافت پایان نامه مبلغ 500 تومان به شماره کارت واریز کنید

 

ادرس ایمیل boyirani1372@gmail.com

دوستان ابتدا یه ایمیل به بنده بزنند و مبلغ واریز کنند و بنده پایان نامه خدمتشون ارسال میکنم

هر روز ایمیل در اصرع وقت چک می شود

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٢۸ توسط MAJID ABHARI

فهرست

جکیده

فصل اول: الکترونیک مولکولی

برنامه های کاربردی از لایه نازک الکترونیک مولکولی

فصل دوم: الکترونیک تک مولکولی

بخش اول: مفهوم الکترونیک تک مولکولی

انتقال الکترون ها از طریق  تک مولکول عوامل موثر در مقاومت بتن

محاصره کولن

ترازهای فرمی از الکترودها و مرز اوربیتال مولکولی

بخش دوم: تکنیکهای اندازه گیری رسانایی الکترون منفرد

روش اسکن پروب ( کاوشگر )

فصل سوم:تک مولکول

سیم های مولکولی

ترانزیستور

گیت های منطقی مولکول

نتیجه گیری

جهت دانلود رو لینک زیر کلیک زیر کلیک کنید

http://s5.picofile.com/file/8164560226/prozhe_amplifier_300w_www_prozhe_com_.pdf.html


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٢۸ توسط MAJID ABHARI

دانلود پروژه ساخت امپلی فایر

فرمت pdf

جهت دانلود رو لینک زیر کلیک زیر کلیک کنید

http://s5.picofile.com/file/8164560226/prozhe_amplifier_300w_www_prozhe_com_.pdf.html


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٢۸ توسط MAJID ABHARI

پست 20 کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی در مواقع بروز خطا در سیستم مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

1-1-1-                پست 20 کیلو ولت خازن گذاری شده

پست 20 کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی های کوتاه مدت در سیستم بکار
 می روند و در هنگام کار نرمال سیستم ، یک جریان پیوسته ای از این ترانسفورماتورها  عبور می کند.

1-1-2-                پست 20 کیلو ولت  زمین کننده نوتر سیستم

پست 20 کیلو ولت  تکفازی هستند که در سیستم های ، ما بین نوتر سیستم و زمین متصل گردیده و جهت استاندارد اجرایی فاز به زمین در مواقع بروز خطا بکار می روند. پست 20 کیلو ولت  زمین کننده ، عموما جریان پیوسته ای نداشته و یا اینکه بطور پیوسته فقط جریان کوچکی را تحمل می نمایند.

1-1-3-                انواع ترانسفورماتورها

بسته به نوع کاربرد، پست 20 کیلو ولت  دیگری برای منظورهای متفاوت ، می توانند در این بخش تحت پوشش قرار گیرند.

این ترانسفورماتورها  عبارتند از:

-            پست 20 کیلو ولت  مقسم بار برای بالانس کردن جریان در مدارهای موازی

-            پست 20 کیلو ولت  استارتر، که در موتورهای a.c. بصورت سری و جهت استاندارد اجرایی راه اندازی موتور به کار برده می شوند.

ترانسفورماتور یکی از نیازهای بسیار مهم سیستم‌های انتقال بسیار بزرگ می‌باشد .این بدان علت است که ترانسفورماتور همچون وسیله‌ای برای انتقال قدرت برق به مقادیر واقعی ولتاژ در هر یک از مراحل چندگانه‌ی انتقال و توزیع عمل می‌کند .از مرحله‌ی تولید در منبع تا ولتاژی که احتیاجات مصرف کننده‌را برآورده می‌کند ،ترانسفورماتورهای متعددی در ایستگاه‌های قدرت و شبکه‌های توزیع برق مورد استفاده قرار می‌گیرند این مجموعه ترانسفورماتورهای متفاوت را می‌توان به دسته‌های گوناگونی تقسیم نمود که
هر یک هدف خاصی را برآورده می‌سازد .این پروژه‌ی پایان نامه به بررسی ترانسفورماتورهای برق قدرت و شرایط خطای مربوط به آن‌ها می‌پردازد .

ترانسفورماتورهای قدرت روغنی حجم اصلی ترانسفورماتورهای قدرت به کاربرده شده در شبکه‌ی انتقال و توزیع برق را تشکیل می‌دهند .سیم‌پیچ‌های راکتور
 این ترانسفورماتورها در مایع هیدروکربنی غیر قابل اشتعال که از تقطیر و پالایش نفت خام به دست آمده‌است قراردارند .نقش این مایع هیدروکربنی محافظت از سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور از آثار زیان‌بار و خاصیت خورنده‌ی محیط می‌باشد .همچنین این مایع
 به عنوان یک هادی حرارتی و یا یک وسیله‌ی سرمایشی عمل می‌کند .

این روغن معدنی(نفتی) که در ترانسفورماتورهای قدرت به کاربرده شده‌است ،‌جهت برآوردن این نیازهای بزرگ ، استقامت در برابر اکسیداسیون ،ویسکوزیته ،نقطه‌ی اشتعال ، نقطه‌ی روان سازی ،میزان سوفور مضر ،ولتاژ تفکیک الکتریکی و فاکتور پراکندگی مورد استفاده قرار می‌گرفت .

برای مطالعه به ادامه مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٢۸ توسط MAJID ABHARI

"یکی از بهترین تعریف هایی که از مهندسی برق شده است، این است که محور اصلی فعالیت های مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات باشد.

مهندسی برق دارای 4 گرایش است که در زیر بطور اجمالی به بررسی آنها می پردازیم و در قسمت معرفی گرایشها به تفصیل در مورد هر کدام صحبت خواهم کرد.

مهندسی برق- الکترونیک

الکترونیک علمی است که به بررسی حرکت الکترون در دوره گاز، خلاء و یا نیمه رسانا و اثرات و کاربردهای آن می پردازد. با توجه به این تعریف، مهندس الکترونیک در زمینه ساخت قطعات الکترونیک و کاربرد آن در مدارها، فعالیت می کند. به عبارت دیگر، زمینه فعالیت مهندسی الکترونیک را می توان به دو شاخه اصلی "ساخت قطعه و کاربرد مداری قطعه" و "طراحی مدار" تقسیم کرد.

مهندسی برق- مخابرات

مخابرات، گرایشی از مهندسی برق است که در حوزه ارسال و دریافت اطلاعات فعالیت می کند. مهندسی مخابرات با ارائه نظریه ها و مبانی لازم جهت ایجاد ارتباط بین دو یا چند کاربر، انجام عملی فرایندها را به طور بهینه ممکن می سازد. پس هدف از مهندسی مخابرات، پرورش متخصصان در چهار زمینه اصلی این گرایش است شامل فرستنده، مرحله میانی، گیرنده و گسترش شبکه که گسترده هر کدام عبارتند از:

فرستنده: شامل آنتن، نحوه ارسال و ...

مرحله میانی: شامل خط انتقال و محاسبات مربوط و ...

گیرنده: شامل آنتن، نحوه دریافت، تشخیص و ...

گسترش شبکه: مشتمل بر تعمیم خط ارتباطی ساده، ادوات سویچینگ ، ارتباط بین مجموعه کاربرها و ...

برای مطالعه به ادامه مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٢٦ توسط MAJID ABHARI

در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی ، وزارت دفاع آمریکا تشخیص داد که دولت آمریکا به شبکه‌های کامپیوتری خود بسیار وابسته است و این سوال مطرح شد که اگر دشمن در یک حمله هسته‌ای به شبکه‌های کامپیوتری ملی آنها آسیب برساند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بنابراین وزارت دفاع آمریکا یک نوع جدید از شبکه‌های بزرگ را طراحی کرد که حتی اگر یکی از بخشهای آن از کار می افتاد باز هم می توانست به کار خود ادامه دهد. آنچه که کل این شبکه عظیم را به هم ارتباط می داد مجموعه‌ای از قوانین ارتباطی یا به اصطلاح «پروتکل» بود که آنرا TCP/IP نامیدند. اصولاً هر شبکه‌ای که از قوانین TCP/IP استفاده کند می‌تواند با هر شبکه دیگری که آن هم با قوانین TCP/IP کار می کند ارتباط برقرار کند و اگر در شبکه بزرگی که هر یک از شبکه‌های کوچکتر داخل آن از قوانین TCP/IP استفاده می‌کنند یک شبکه کوچک از کار بیافتد مابقی شبکه به کار خود ادامه خواهد داد.
پروژه آریانت در سال ۱۹۶۷ آغاز به کار کرد و نتیجه این پروژه پس از چندین سال همان شبکه جهانی اینترنت کنونی است که اکنون به صورت غیرنظامی گردیده و تمامی عرصه گیتی را تحت پوشش خود قرار داده است.

شبکه اینترنت چیست؟
شبکه جهانی اینترنت مجموعه ای از شبکه های کامپیوتری است که با استفاده از قوانین و پروتکل های خاصی که به آن TCP/IP می گویند و از طریق خطوط تلفنی، ماهواره ای و غیره به یکدیگر وصل شده اند، تا اطلاعات و داده ها بتواند به سرعت از یک کامپیوتر به کامپیوتری دیگر در هر کجای گیتی انتقال یابد.
با تحولات اساسی و رشد بی نظیر که طی دهه اخیر بوقوع پیوسته است، در حال حاضر اینترنت به عنوان یکی از مهمترین ابزارها، برای انتقال جوامع به جامعه اطلاعاتی مطرح شده است که درآن کلیه شبکه های کامپیوتری، تلفن ها، ویدئوها، کنفرانس ها، موبایل ها و غیره با هم ارتباط داشته و به تبادل اطلاعات می پردازند.


برای مطالعه به ادامه مطلب مراجعه کنیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٢٦ توسط MAJID ABHARI

برای این که تاریخچه نسبتا جامعی از تلاش های مخترعان برای دستیابی به موبایل به سبک و سیاق امروزی به دست دهم، مجبور هستم از سال ۱۹۰۸ شروع کنم، در این زمان شخصی به نام «ناتان استابلفیلد» اختراعی را ثبت کرد که چیزی بیشتر از گوشی بی سیم با برد کوتاه نبود. سال ۱۹۱۰ «لارس ماگنوس اریکسون» تلفنی را در اتومبیلش نصب کرد که البته کارکردی مثل یک تلفن موبایل نداشت. او هر بار که در جایی متوقف می شد می توانست با یک جفت سیم بلند، تلفن اتومبیلش را به شبکه محلی تلفن متصل کند و تماس تلفنی برقرار سازد!

اما بعد از آن، تلفن های رادیویی باب شد. نخستین بار در سال ۱۹۲۶ مسافران درجه یک ترن هایی که بین برلین و هامبورگ طی مسیر می کردند، می توانستند از فناوری تلفن های رادیویی استفاده کنند. در همین زمان خطوط هوایی مسافربری هم از همین فناوری برای مقاصد امنیتی بهره گرفتند.

طی جنگ جهانی دوم، فناوری تلفن های رادیویی در مقیاس گسترده در تانک های آلمانی مورد استفاده قرار گرفت. بعد از اتمام جنگ جهانی دوم، پلیس آلمان از همین فناوری استفاده کرده و خودروهای گشتی اش را مجهز به تلفن رادیویی کرد.

البته در همه مواردی که گفته شد، استفاده از تلفن رادیویی آسان نبود و نیاز به دانش یک متخصص و خبره فن برای برقراری ارتباط بود. اما در سال های اولیه دهه ۵۰ میلادی کشتی هایی که در رود راین سفر می کردند، مجهز به نوعی از فناوری تلفن رادیویی شدند که کاربران معمولی هم می توانستند به آسانی از طریق آن تماس برقرار کند.

برای مطالعه به ادامه مطلب مراجعه کنیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٢٦ توسط MAJID ABHARI

 اپل، غول نرم افزاری و سخت افزاری نسخه بتای جدیدترین سیستم عامل خود روی موبایل آیفون را تحت نام iPhone OS 4.0 عرضه کرد.

به گزارش وب سایت اپل سیستم عامل جدید قرار است در ماه ژوین در اختیار کاربرانی که آیفون دارند، قرار گیرد. بر این اساس ویژگیهای جدیدی مانند چند وظیفه گی (Multitasking)، اپلیکیشن خوانش کتب الکترونیکی، سرویس بازیهای روی موبایل به صورت متمرکز و شبکه ای، بالا بردن عمر باطری علی رغم استفاده از نرم افزارهای متنوع از جمله فیچرهایی است که در مقایسه با سیستم عامل موجود روی آیفون به چشم می خورد.

اما بسته نرم افزاری مذکور برای دارندگان آیفون 3GS و آی- پد و نیز آیفون اچ.دی که هنوز به بازار نیامده است و دارندگان نسخه های قدیمی آیفون 2G و3G و آی-پادهای لمسی نمی توانند از این نسخه بهره مند گردند. بهر صورت اپل فعلا نسخه بتا را برای توسعه دهندگان نرم افزاری ارایه کرده و کاربران باید تا ماه ژوین منتظر بمانند.

چند وظیفه گی

ویژگی چند وظیفه گی یا Multitasking بدین معناست که همزمان که یک اپلیکیشن در حال اجراست می توان بدون بستن ان، به کار دیگر پرداخت ونرم افزار دیگری را اجرا کرده و استفاده نمود. این مشکل بزرگی بود که کاربران اپل تا پیش از ان دست به گریبانش بوده و چاره ای جز تحمل نداشتند. اما در نسخه جدید 4 این مشکل تا حدی حل شده بدین معنی که اجرای فایل صوتی و داشتن VOIP یا صوت اینترنتی و همزمان مکان یاب جی.پی.اس را می توان روی ابزار اپل اجرا کرد.البته سوییچ کردن نرم افزاری در نسخه جدید به همین چند برنامه محدود می شود و سایر برنامه ها فقط از آخرین باری که باز شده و بسته شده بودند قابلیت اجرای مجدد را پیدا می کنند. یعنی سایر برنامه ها تا استفاده بعدی منجمد شده و در گوشه ای مانده ات با زدند منوی خانه و انتخاب مجدد دوباره فعال شود.

برای مطالعه به ادامه مطلب مراجعه کنیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٢٦ توسط MAJID ABHARI

 اپل، غول نرم افزاری و سخت افزاری نسخه بتای جدیدترین سیستم عامل خود روی موبایل آیفون را تحت نام iPhone OS 4.0 عرضه کرد.

به گزارش وب سایت اپل سیستم عامل جدید قرار است در ماه ژوین در اختیار کاربرانی که آیفون دارند، قرار گیرد. بر این اساس ویژگیهای جدیدی مانند چند وظیفه گی (Multitasking)، اپلیکیشن خوانش کتب الکترونیکی، سرویس بازیهای روی موبایل به صورت متمرکز و شبکه ای، بالا بردن عمر باطری علی رغم استفاده از نرم افزارهای متنوع از جمله فیچرهایی است که در مقایسه با سیستم عامل موجود روی آیفون به چشم می خورد.

اما بسته نرم افزاری مذکور برای دارندگان آیفون 3GS و آی- پد و نیز آیفون اچ.دی که هنوز به بازار نیامده است و دارندگان نسخه های قدیمی آیفون 2G و3G و آی-پادهای لمسی نمی توانند از این نسخه بهره مند گردند. بهر صورت اپل فعلا نسخه بتا را برای توسعه دهندگان نرم افزاری ارایه کرده و کاربران باید تا ماه ژوین منتظر بمانند.

چند وظیفه گی

ویژگی چند وظیفه گی یا Multitasking بدین معناست که همزمان که یک اپلیکیشن در حال اجراست می توان بدون بستن ان، به کار دیگر پرداخت ونرم افزار دیگری را اجرا کرده و استفاده نمود. این مشکل بزرگی بود که کاربران اپل تا پیش از ان دست به گریبانش بوده و چاره ای جز تحمل نداشتند. اما در نسخه جدید 4 این مشکل تا حدی حل شده بدین معنی که اجرای فایل صوتی و داشتن VOIP یا صوت اینترنتی و همزمان مکان یاب جی.پی.اس را می توان روی ابزار اپل اجرا کرد.البته سوییچ کردن نرم افزاری در نسخه جدید به همین چند برنامه محدود می شود و سایر برنامه ها فقط از آخرین باری که باز شده و بسته شده بودند قابلیت اجرای مجدد را پیدا می کنند. یعنی سایر برنامه ها تا استفاده بعدی منجمد شده و در گوشه ای مانده ات با زدند منوی خانه و انتخاب مجدد دوباره فعال شود.

برای مطالعه به ادامه مطلب مراجعه کنیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٢٦ توسط MAJID ABHARI

Android به زبان ساده سیستم عاملی است برای دستگاه های موبایل و گوشی های هوشمند که توسط بیش از 30 کمپانی معروف پشتیبانی می شود. آندروید اوپن سورس است و توسعه دهندگان می توانند با استفاده از Android SDK برنامه های مختلفی برای این سیستم عامل بنویسند. در واقع آندروید بستری را فراهم می کند تا برنامه نویسان بتوانند هرچه سریعتر و بهتر برنامه هایی بسازند که از تمام ویژگی های یک گوشی هوشمند استفاده کند. آندروید به معنای واقعی “ باز” (Open) است، یعنی برنامه نویس می تواند از تمام قدرت یک تلفن همراه استفاده کند. آندروید امکان استفاده از توابع داخلی گوشی موبایل همچون شماره گیری، فرستادن SMS یا استفاده از دوربین گوشی را به برنامه نویسان می دهد تا بتوانند اپلیکیشن های قدرتمند و کاربردی برای کاربران بسازند.

تمام برنامه ها برای آندروید یکی اند. آندروید فرقی میان یک برنامه third-party و توابع هسته سیستم عامل در اجرا نمی گذارد و هر دو می توانند دسترسی مساوی به قابلیت های گوشی داشته باشند. گوشی هایی که سیستم عامل آندروید را خواهند داشت به کاربرشان اجازه می دهند تا از تمام قابلیت های یک گوشی هوشمند بهره ببرند. کاربران این گوشی ها به معنای واقعی می توانند دستگاه خود را بر اساس سلیقه ی خود تغییر دهند و محیط سیستم عامل گوشی خود را سفارشی و شخصی سازی کنند. حتی کاربران می توانند برای گوشی تعیین کنند که عکس هایشان با چه برنامه ای باز شود.

برای مطالعه به ادامه مطلب مراجعه کنیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٢٦ توسط MAJID ABHARI

خرید یک رایانه جدید می تواند به فرآیندی طولانی مدت با تصمیم گیری های پیچیده مبدل شود اما احتمالا هیچ کدام از آنها به اندازه انتخاب پردازنده مرکزی یا CPU مهم و بحث برانگیز نخواهد بود. در انتخاب پردازنده مرکزی با اصطلاحاتی مانند تعداد هسته ها، سرعت کلاک و اورکلاک، انواع سوکت و چیپ‌ست ها، استریم رولر و موارد دیگر مواجه خواهید شد.

اینتل در برابر AMD؛ کدام پردازنده بهتر است؟

به گزارش "گروه علم و فناوری" عصرایران، اگرچه حداقل باید برخی از موارد ذکر شده در بالا را مد نظر قرار دهید، راه ساده‌تری برای برطرف کردن چالش خرید پردازنده مرکزی وجود دارد که نادیده گرفتن جزئیات فنی و تمرکز بر پرسشی اساسی‌تر است: اینتل در برابر AMD، کدام پردازنده ها بهترین گزینه برای شما هستند؟

احتمالا متوجه خواهید شد که پاسخ به این پرسش بسیار راحت‌تر خواهد بود و زمانی که انتخاب خود را انجام دهید بسیاری از تصمیم گیری های دیگر درباره رایانه جدید انجام خواهند شد و زمان قابل توجهی را صرفه جویی می کنید.

پردازنده های اینتل

اگر "عملکرد" یکی از اولویت های اصلی شما محسوب می شود و از نظر مالی با مشکلی مواجه نیستید پردازنده های اینتل به ویژه گزینه های Core i7 انتخاب خوبی محسوب می شوند. اگر دقت کرده باشید اکثر رایانه های قدرتمند همواره به پردازنده های اینتل مجهز هستند. البته با توجه به کاری که قصد انجام آن را دارید، تفاوت می تواند جزئی باشد. به عنوان مثال، تفاوت در عملکرد گیمینگ می تواند مشخص باشد و اگر اورکلاک کردن پردازنده انتخابی خود را برنامه ریزی کرده اید و برنامه های هدفتان از چندین هسته به خوبی استفاده می کنند پس AMD ممکن است برخی مواقع سرعت هایی برابر یا بیشتر با میزان کش کمتر نسبت به اینتل را ارائه کند.


خانواده اینتل Core M (یا Broadwell) تغییرات فاحشی را در عملکرد تک هسته ایجاد نمی کنند. آنها نسبت به پردازنده های Haswell اینتل تنها افزایش پنج درصدی سرعت را ارائه می کنند. در حقیقت، ارتقا واقعی زمانی رخ خواهد داد که فرآیند تولید پردازنده 14 نانومتری به جریان اصلی بازار مبدل شود که کاهش 30 درصدی نیروی مورد نیاز را به همراه داشته و کاهش دمای تولیدی به تبلت های بدون فن نیز اجازه می دهد با ضخامت هرچه کمتر تولید شوند. مهمتر از همه عمر باتری دستگاه ها افزایش می یابد.

اینتل در برابر AMD؛ کدام پردازنده بهتر است؟

فناوری های اخیر اینتل می توانند تفاوتی چشمگیر در دستگاه های قابل حمل ایجاد کنند. اما اگر به دنبال گزینه ای دسکتاپ هستید که عملکردی بالا را ارائه می دهد و البته دوست ندارید با برچسب های قیمت هنگفت چیپ های رده بالای Core i7 اینتل مواجه شوید، پردازنده های Core i5 این شرکت همچنان یکی از بهترین گزینه ها هستند.

پردازنده های AMD

در شرایطی که اینتل به موفقیت پردازنده های 14 نانومتری امید دارد، شرکت رقیب یعنی AMD همچنان پردازنده های 28 نانومتری (احتمالا 20 نانومتری در سال 2015) را تولید می کند و مسیری کاملا متفاوت را در پیش گرفته است. این شرکت قصد دارد گزینه جدیدی را با پردازنده های خود ارائه کند که به نام "Kaveri" شناخته می شود.

برای مطالعه به ادامه مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ توسط MAJID ABHARI

ترانسفورماتورها را با توجه به کاربرد و خصوصیات آنها به سه دسته کوچک متوسط و بزرگ دسته بندی کرد. ساختن ترانسفورماتورهای بزرگ و متوسط به دلیل مسایل حفاظتی و عایق بندی و امکانات موجود ، کار ساده ای نیست ولی ترانسفورماتورهای کوچک را می توان بررسی و یا ساخت. برای ساختن ترانسفورماتورهای کوچک ، اجزای آن مانند ورقه آهن ، سیم و قرقره را به سادگی می توان تهیه نمود.

اجزای تشکیل دهنده یک ترانسفورماتور به شرح زیر است؛

هسته ترانسفورماتور:

هسته ترانسفورماتور متشکل از ورقه های نازک است که سطح آنها با توجه به قدرت ترانسفورماتور ها محاسبه می شود. برای کم کردن تلفات آهنی هسته ترانسفورماتور را نمی توان به طور یکپارچه ساخت. بلکه معمولا آنها را از ورقه های نازک فلزی که نسبت به یکدیگر عایق اند، می سازند. این ورقه ها از آهن بدون پسماند با آلیاژی از سیلیسیم (حداکثر ۴.۵ درصد) که دارای قابلیت هدایت الکتریکی و قابلیت هدایت مغناطیسی زیاد است ساخته می شوند.

در اثر زیاد شدن مقدار سیلیسیم ، ورقه های دینام شکننده می شود. برای عایق کردن ورقهای ترانسفورماتور ، قبلا از یک کاغذ نازک مخصوص که در یک سمت این ورقه چسبانده می شود، استفاده می کردند اما امروزه بدین منظور در هنگام ساختن و نورد این ورقه ها یک لایه نازک اکسید فسفات یا سیلیکات به ضخامت ۲ تا ۲۰ میکرون به عنوان عایق در روی آنها می مالند و با آنها روی ورقه ها را می پوشانند. علاوه بر این ، از لاک مخصوص نیز برای عایق کردن یک طرف ورقه ها استفاده می شود. ورقه های ترانسفورماتور دارای یک لایه عایق هستند.

بنابراین ، در مواقع محاسبه سطح مقطع هسته باید سطح آهن خالص را منظور کرد. ورقه های ترانسفورماتورها را به ضخامت های ۰.۳۵ و ۰.۵ میلی متر و در اندازه های استاندارد می سازند. باید دقت کرد که سطح عایق شده ی ورقه های ترانسفورماتور همگی در یک جهت باشند (مثلا همه به طرف بالا) علاوه بر این تا حد امکان نباید در داخل قرقره فضای خالی باقی بماند. لازم به ذکر است ورقه ها با فشار داخل قرقره جای بگیرند تا از ارتعاش و صدا کردن آنها نیز جلوگیری شود.

 

برای مطالعه به ادامه مطلب مراجعه کنید

ساختمان ترانسفورماتورادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٢٤ توسط MAJID ABHARI

در حال حاضر انجام عملیات سوراخکاری برقو و قلاویز در بسیاری از کارگاههای کوچک و بزرگ صنعتی کشورمان با استفاده از تجهیزاتی انجام می شود که تنظیم موقعیت و زاویه سوراخ در هر مرتبه از انجام عملیات با استفاده از نیروی انسانی انجام می پذیرد و بر همین اساس احتمال بروز خطا و عدم یکسان بودن قطعات تولیدی بسیار زیاد و اجتناب ناپذیر است.

 

برای مطالعه به ادامه مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۳/۱٠/٢٤ توسط MAJID ABHARI
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
  • دانستنی ها | وی آی پی دانلود