پایان نامه دستگاه هشدار دهنده سریز مایعات

در قالب pdf

قیمت 1000 تومان

شامل -

چکید

سنسور چیست

خصوصیات سنسورها

تعریف التراسونیک

اساس کار سنسور التراسونیک

فاصله نصب سنسورهای التراسونیک

سنسورهای نوری

و سنسورهای یک طرفه

و غیره پایان نامه کاملی میباشد

جهت  دریافت پایان نامه مبلغ 1000تومان به شماره کارت واریز کنید

 

ادرس ایمیل boyirani1372@gmail.com

دوستان ابتدا به بنده ایمیل بزنند و مبلغ واریز کنند و بنده پایان نامه خدمتشون ارسال میکنم

هر روز ایمیل در اصرع وقت چک می شود

/ 0 نظر / 28 بازدید